Αποτελεσματικά και ασφαλή κτίρια

Ως εξουσιοδοτημένοι γενικοί εργολάβοι προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη που περιλαμβάνει απρόσκοπτη επικοινωνία, προϋπολογισμό, στελέχωση, επιτόπια οργάνωση και σταθερή, ποιοτική εργασία σε κάθε έργο.

Η ΛΑΚΩΝ έχει μια κουλτούρα καινοτομίας και προωθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τη βιωσιμότητα,  τη δημιουργία μοντέλων πληροφοριών, την ασφάλεια, τη συμμετοχή της κοινότητας, τη μάθηση , την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων

O δρόμος προς την επιτυχία είναι πάντα υπό κατασκευή

Εξειδικευμένο προσωπικό

Τεχνογνωσία & υψηλή ποιότητα

Εγγύηση λειτουργίας

Ενδεικτικά Έργα

Γιατί Εμάς

Γιατί κάθε έργο μας αποτυπώνει το πάθος μας για τελειότητα.

strategic

Στρατηγική

Η ΛΑΚΩΝ ακολουθεί το λειτουργικό πρότυπο οργάνωσης και διοικείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της. Η οργανωτική δομή της εταιρείας διαχωρίζεται σε τέσσερα λειτουργικά τμήματα στα οποία απασχολούνται συνολικά 22 εργαζόμενοι.

Στόχος

Στόχος της επιχείρησης αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κατασκευής, το οποίο επιτυγχάνεται αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία της στην κατασκευή έργων όλων των κατηγοριών, όσο και από το κατάλληλο στελεχιακό επιστημονικό προσωπικό (Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Μηχανικοί, Οικονομολόγοι).

Μέλλον

Χτίζουμε ένα Βιώσιμο Μέλλον

Με προτάσεις βασισμένες στις νέες τεχνολογίες υλικών και με καινοτόμο σχεδιασμό, ακολουθούμε πιστά τις βασικές αρχές της κατασκευής δίνοντας την ίδια στιγμή την απαιτούμενη έμφαση στην ποιότητα, την αισθητική, το σύγχρονο design, τη λειτουργικότητα, την απόδοση, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μαζί ,  χτίζουμε το ονειρό σας!