Κατευθυντήρια αρχή της εταιρείας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ενεργειών φιλικές προς αυτό. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, πέραν από την υιοθέτηση πράσινων πολιτικών στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 3 Mw το 2019.

Μαζί ,  χτίζουμε το ονειρό σας!