ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε παραμένουμε δίπλα σας σε κάθε στάδιο του έργου, παρέχοντάς σας ποιοτικές υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας.

Δημόσια Έργα

Πολιτικού μηχανικού

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Υποδομών

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Γέφυρες

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Προεντεταμένου σκυροδέματος

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Ηλεκτρομηχανολογικά

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Αρδευτικά

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Λιμενικά

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Οδοποιίας

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Ιδιωτικά Έργα

Κτίρια διαμετισμάτων και γραφείων

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Συντήρηση και αποκατάσταση κτριρίων

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Ειδικές Κατασκευές

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Real Estate

Κατασκευάζουμε κατοικίες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της δόμησης.

Μαζί ,  χτίζουμε το ονειρό σας!