Αναδιαρρύθμιση υπάρχοντος πενταόροφου ξενοδοχείου Γ τάξης με υπόγειο και δώμα και ανακατάταξη σε κατηγορία 4 αστέρων

Issa Motorway

Trades Center

Final Industry Buildings

Advanced Mixed Waste

Metro City

Bain helps transportation & logistics companies

Leading consumer products companies